Over infrarood

Grondleger Frederick William Herschel

Frederick William Herschel, geboren in Duitsland op 1738, was een bekend musicus en astronoom. In 1757 emigreerde hij naar Engeland. Samen met zijn zuster bouwde hij telescopen om de hemel in kaart te brengen. Hun werk resulteerde in verschillende catalogi van dubbele sterren en nebula’s. Herschel is waarschijnlijk het meest bekend geworden met zijn ontdekking van de planeet Uranus in 1781. Dit was de eerste nieuw gevonden planeet sinds de oudheid. In het jaar 1800 deed Herschel een andere erg belangrijke ontdekking.

Herschel ontdekte in 1800 het infrarood. Hij deed dat door met een thermometer de temperatuur te meten van het spectrum van licht dat door een prisma viel. Hij stelde vast, dat de temperatuur in het rode deel van het spectrum hoger lag dan in het blauwe deel. In het deel van het spectrum dat voorbij het rood lag mat hij nog een hogere temperatuur en hij concludeerde, dat in dit deel van het spectrum er licht bestond dat niet voor het menselijk oog waarneembaar is.